Правила поведінки


Положення про права та обов’язки ліцеїстів

Права здобувачів освіти

  Здобувачі освіти мають право на:

 • Навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • Індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • Якісні освітні послуги;
 • Справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • Відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • Свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • Безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • Повагу людської гідності;
 • Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • Отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • Користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • Забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • Трудову діяльність у позанавчальний час;
 • Особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • Інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
 • На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються безпечні та нешкідливі умови праці. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою.

Обов’язки  здобувачів освіти:

 • Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • Дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • Повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 • Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.
 • Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
 • Відвідувати заклад у ліцейній формі відповідного зразка.
 • Виконувати статут ліцею.
 • Учні можуть залучатися до посильної роботи (чергування в їдальні, прибирання в кабінеті, тощо.)

Учням забороняється:

 •  Прояви будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учасникам освітнього процесу;
 • Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.
 • Забороняється приносити до ліцею та на його територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогнебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.
 • Палити у приміщеннях і на території навчального закладу;
 • Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 • Не дозволяється без дозволу педагогів йти з ліцею і з його території в урочний час. У разі пропуску учбових занять учень повинен пред’явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати без поважних причин забороняється.
 • Псувати державне, громадське та особисте майно; у випадку псування майна, приміщення, учень повинен відшкодувати його або з батьками провести ремонт.
 • Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин.

Протягом уроку:

 • не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами;
 • не можна підводитися без дозволу учителя;
 • не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку;
 • забороняється користуватися мобільними телефонами.

Під час перерв учням забороняється:

 • Бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на перилах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;
 • Штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми, грати у м’яча у приміщеннях не пристосованих для цього;
 • Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

 Правила поведінки учнів в їдальні.

 • Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.
 • Під час обіду в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
 • Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
 • Виконувати вимоги чергового вчителя і працівників їдальні.
 • Дотримуються черги при купівлі їжі;
 • Проявляють увагу й обережність при отриманні і вживанні гарячих та рідких страв.
 • Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
 • Вживати їжу і напої, придбані в їдальні чи принесені з собою, тільки в їдальні.
 • Учні прибирають за собою столові прибори і посуд після вживання їжі.
 • Дбайливо ставитись до майна ліцейної їдальні.
 • Учні мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок.
 • Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.
 • Забороняється заходити в їдальню з портфелями та сумками.