Гурток “Робототехніка”


Метою навчання с продовження формування в учнів інформаційної культури та компетентності в області роботизованих систем для реалізації їх творчого потенціал) та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до створення програмних додатків.

Завданнями вивчення спеціального курсу “Основи програмування простих роботів” є:

  • формування в учнів комплексу знань й умінь, що відповідають початковому рівню розробника програмного забезпечення;
  • формування в учнів абстрактного аналітичного мислення, необхідного для оперування сучасними технологіями проектування в області роботизованих систем;
  • розвиток в учнів готовності застосовувати надбаний комплекс знань й умінь при вивченні інших навчальних предметів;
  • підготовка учнів до участі в конкурсах роботизованих платформ, олімпіадах, хакатонах тощо, що проводяться провідними вітчизняними компаніями з розробки програмного та апаратного забезпечення;
  • формування мотиваційних факторів в учнів старших класів для професійного вивчення програмування безпосередньо в середній школі.

Керівник гуртка: учитель-методист з інформатики Мішагіна О.Д.