Доступність закладу


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛІЦЕЙ ім. РОМАНА ШУХЕВИЧА

76014,  м. Івано-Франківськ, вул. Шухевичів, 35, тел./факс 0(34 22) 53-42-11

e-mail: sekretar_gimnazia2if@ukr.net код ЄДРПОУ 26264185

Івано-Франківська обласна

державна адміністрація

 

Умови доступності закладу освіти для навчання

осіб з особливими освітніми потребами

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 84 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №347), інформуємо, що будівлі та приміщення  Ліцею ім. Р.Шухевича забезпечені безперешкодним доступом для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

       Ліцей ім. Р.Шухевича Івано-Франківської міської ради в особі керівника Косара Геннадія Степановича, діючого на підставі статуту, зобов’язується в подальшому забезпечувати безперешкодний доступ до будівель та приміщень закладу освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до будівельних норм).

Керівник

________________

(підпис)

Г.Косар

Заклад освіти гуртожитком не забезпечений