Медіація онлайн.

Реалії дистанційної освіти, в тому числі навчання медіації, вимагають все більшої динамічності. Саме тому, визначила для себе декілька основних переваг та недоліків. Переваги: – можна отримати миттєвий зворотній зв’язок від учнів у чаті, не викликаючи зайвого шуму; – не потрібно готувати традиційні роздаткові матеріали; – учні можуть бути у комфортному для себе місці. Недоліки: – при груповому занятті важко надати оперативний зворотній зв’язок кожному окремому слухачу; -складно досягнути такого ж емоційного зв’язку, як під час живого спілкування, що впливає на ефективність навчання. Зона росту : – використання інструментів інтерактиву, які допомагають привернути увагу учнів. Далі буде…

Навчаємось розуміти себе, щоб зрозуміти інших!

Самопізнання – початковий етап самовиховання особистості, вивчення нею своїх властивостей, системи цінностей, життєвих намірів, провідних мотивів і мотивацій, характеру, темпераменту, особливостей процесів пізнання. “Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю!” Г.Сковорода.

Коли навчання в радість!

Навчання в широкому сенсі — це процес пізнання світу, що триває все життя. Варто навчати змалку отримувати радість від пізнання, дивуватися новому й прагнути переживати ці почуття знов і знов. Саме таким є навчання Медіації.

Капсула часу з учнями 3-В класу.

Відомий французький письменник – новеліст Гі де Мопассан говорив: “За допомогою листа найкраще проникаєш до людини. Слово засліплює і обманює, тому що супроводжується мімікою обличчя, тому що бачиш, як воно сходить з губ, тому що губи подобаються, а очі спокушають. Але ж чорні слова на білому папері – це душа нарозхрист” РS: вікрити у 2025 році Перечитувати знову і знову…

“Обережність у словах вище за красномовність” Френсіс Бекон

Спілкування – це процес встановлення контактів між людьми, який охоплює обмін інформацією, сприймання та розуміння одне одного. Можна умовно виокремити п’ять кроків ефективного спілкування — STEPS: S (space) — простір; T (take turns) — говорити по черзі; E (eye contact) — зоровий контакт; P (polite) — ввічливість; S (stay on topic) — залишатися в темі.

“Найбільша розкіш на світі — це розкіш людського спілкування” Антуан де Сент-Екзюпері

Мета ефективної комунікації – налагодити взаємозв’язок. Для того, щоб досягти поставленої мети, необхідно знати та дотримуватися певних правил: уважно слухати та намагатись зрозуміти не лише вербальний текст, а почуття співрозмовника; блокувати відволікаючі фактори; завжди бути привітними та відкритими; наприкінці розмови, підвести підсумки того, що зрозуміли та згадати основні моменти, про які почули.

“Заговори, щоб я тебе побачив” Сократ

Ефективна комунікація – це не просто обмін інформацією, мова йде про розуміння емоцій і намірів людей, що спілкуються. На занятті учні навчались чітко передати повідомлення, слухати так, щоб розуміти повний зміст того, про що йде мова і показати співрозмовнику, що його слухають і розуміють.

Інтерактивне заняття “Безпечне освітнє середовище”

Спільно з соціальним педагогом Х. Яковів, учні 2-Б класу обговорили основні ідеї сучасної освіти: забезпечення прав, свобод та інтересів дітей. Суспільний запит спрямований на ліцей, який є не тільки місцем, де дітей навчають, а, насамперед, простором для їхнього повноцінного розвитку, осередком успішних, креативних і щасливих людей. Такий освітній заклад можливий лише в атмосфері фізичного комфорту, сприятливого соціального та психологічного клімату, що підтримує особистість, яка розвивається, вчасно реагує на її потреби та з повагою ставиться до її особливостей.

Гра “Ключі в світ емоцій” з учнями 1-Б класу.

В ігровій формі, спільно з соціальним педагогом Х. Яковів, вивчаємо емоційну грамотність. Вважаємо, що управління взаємовідносинами відбувається через усвідомлення емоцій, здатність розпізнавати та розуміти, що відчувають інші люди. Це допомагає ефективно розвивати додаткові соціальні чи емоційні навички, які роблять стосунки ефективнішими та більш наповнюючими.

Вивчаємо рівень сформованості учнівського колективу 1-А класу.

Соціометрія є ефективним методом дослідження соціальних груп: вимірювання міжособових стосунків в групі, її структури, динаміки. Крім цього, соціометрія також є методом вивчення особистості як елемента групи. Як вважав Дж. Морено, сукупність міжособових стосунків в групі складає ту первинну соціально-психологічну структуру, характеристики якої суттєво визначають не лише цілісні характеристики групи, але й душевний стан кожного члена групи. За допомогою соціометрії можна вивчати типологію соціальної поведінки людей в умовах групової діяльності, робити висновки про соціально-психологічну сумісність та психологічну атмосферу всередині групи. Соціальний педагог Х. Яковів дотримується вимог Етичного кодексу. Результати досліджень є конфіденційними.