Умови та терміни проведення конкурсних випробувань у 2017-2018 н.р.

ПОГОДЖЕНО

Засіданням педагогічної ради

Протокол №6 11.06.2018р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор гімназії №2

_підпис_ Косар Г.С.

 

Умови та терміни проведення конкурсних випробувань у 2017-2018 н.р.

в Івано-Франківській гімназії №2 до 1-го класу

Конкурсні випробування в 1 гімназійний клас:

12 червня – математика (письмово) поч. о 10.00 год.

14 червня – українська мова (письмово) поч. о 10.00 год.

З української мови завдання формуються з таких тем: фонетика (співвідношення букв і звуків, характеристика звуків), правопис, частини мови і їх граматичні ознаки, лексичне значення слова, групи слів за значенням, тлумачення фразеологізмів, будова слова, спільнокореневі слова, речення і його будова, розділові знаки в простому реченні.

Завдання включають у себе тести з вибором однієї правильної відповіді, тести на відповідність і завдання відкритого типу та творчого характеру.

З математики завдання формуються з таких тем: додавання і віднімання багатоцифрових чисел, множення і ділення багатоцифрових чисел, дроби, міра часу, швидкість, відстань, а також задачі на виявлення логічного мислення.

Завдання включають в себе розвязування розрахункових вправ та завдань пошуково-логічного характеру.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.