Для внутрішньо переміщених сімей


Алгоритм дій керівника ЗЗСО щодо організації освітнього процесу для дітей внутрішньо переміщених сімей:

  1. Представлення документів:
    • заяви одного з батьків про тимчасову організацію освітнього процесу (зразок додається)
    • копії свідоцтва про народження дитини
    • згоди на обробку персональних даних (зразок додається).
  1. Підготовка директором школи наказу про організацію освітнього процесу для дітей внутрішньо переміщених сімей (зразок додається).
  2. Організація освітнього процесу у відповідному класі та за відповідними програмою та розкладом.
  3. Видача завіреної підписом керівника та печаткою довідки про те, що дитина у період з __ по __ навчалася у даному закладі освіти, з випискою про оцінки (назви предметів, кількість годин, оцінки).