Вступ


Заяву можна подавати в паперовому або електронному вигляді(якщо є змога паперовому).
Підтверджуючі документи потрібно буде подавати до 31.05 в паперовому варіанті.

Посилання на завантаження зразка заяви

Заповнені заяви прохання відправляти на електронну скриньку закладу:

liceum_vstup2020@ukr.net

Тема листа:

“Заява Ваше Прізвище та ім’я

Зарахування до структурного підрозділу гімназії 1(5) – клас:

  1. Заяви подаються до 31 травня включно.

  2. Зарахування до структурного підрозділу «Гімназія» здійснюється відповідно до п.2 ст. 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту», а саме: «До комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

  • проживають на території обслуговування закладу освіти;

  • є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;

  • є дітьми працівників цього закладу освіти.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти.

Зарахування дітей до державних, комунальних закладів освіти для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти, на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.

Зарахування також регламентує наказ МОН України 16.04.2018 р. №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (розділ 3 «Зарахування до гімназії»).

  1. Зарахування до ліцею здійснюється відповідно до п. 4 «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

  2. Заяви до структурного підрозділу ліцей подаються до 15.06 включно.

ЛИСТ РОЗ’ЯСНЕННЯ