Учнівське самоврядування


Навчальний заклад будь-якого типу намагається керуватися інтересами й потребами дітей, які там не лише вчаться, а й живуть повноцінним і духовним життям. І саме через шкільне самоврядування відбувається процес підготовки майбутніх активних громадян нашої держави, із глибоко усвідомленою життєвою позицією, почуттям національної самосвідомості, які б змогли розв’язувати як щоденні, так і масштабні завдання, приймати власні рішення.

Учнівське самоврядування — це спосіб організації життя учнівського колективу, залучення учнів до планування, організації контролю та підведення підсумків їх навчальної, трудової, суспільно-громадської діяльності.

Реальність дій учнівського самоврядування забезпечується певними умовами та принципами:

 • чітке визначення реальних прав та обов’язків кожного;
 • діяльність не від нагоди до нагоди, а щоденно і щохвилинно як постійний фактор життя гімназії, класу;
 • надання гласності в роботі органів учнівського самоврядування;
 • поєднання самостійності учнівського самоврядування з вимогливістю до нього з боку педагогів, адміністрації гімназії та відповідальністю за справи, які входять у сферу його компетентності;
 • повага всіх — і учнів, і вчителів – до вимог і рішень учнівського самоврядування;
 • довіра до учнівського самоврядування, залучення його органів до серйозних відповідальних справ, недопустимість перетворення самоврядування в пусту гру.

Процес учнівського самоуправління дає можливість удосконалювати систему виховної роботи та створювати належні умови для виявлення, підтримки та розвитку здібностей та обдарувань школярів, задоволення їх інтересів, духовних запитів, потреб у професійному визначенні, вихованні інтелектуальної еліти нації.

Виховання юного громадянина проходить через раду учнівського самоврядування завданнями якої є:

 • допомогти розкрити повною мірою інтелектуальний, соціальний, духовний, фізичний потенціал учня;
 • виховати громадянина, який має активну життєву позицію, прагне взяти на себе відповідальність за суспільство, в якому він живе;
 • готувати до дійової участі в демократичних процесах.

  15 “золотих” правил членів РУС:

 • сміливіше внось свої пропозиції для ухвалення колективного рішення;
 • не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей відберемо золоті;
 • думку викладай чітко, якщо потрібно – повтори;
 • часу не марнуй, пропозиції внось стисло і чітко;
 • добре зрозумієш – краще зробиш;
 • не соромся помилятися, соромно не вміти і не бажати виправитись;
 • довіру треба розуміти так: усе перевіряється ділом, дружбою й турботою;
 • будь тактовним, увічливим; не поводься зверхньо;
 • до товаришів стався справедливо, суди про них за роботою, а не за словами або твоїми особистими симпатіями;
 • зауваження бери до уваги, пропозиції виконуй;
 • твори, фантазуй сміливіше – шукай шляхів виконання рішень;
 • не вішай носа, коли важко;
 • не берися за все сам: один ніколи не зробить того, що може добре організований колектив, але не сиди, склавши руки, коли всі працюють;
 • не відкладай на завтра вирішення такого питання, як можна вирішити сьогодні;
 • прийняв рішення – виконуй! Доручив іншим – довіряй! Довіряючи перевіряй! Допомагаючи – не підміняй!