Психолог


Основні напрями діяльності психолога в гімназії:– Психологічне просвітництво – формування у учнів, вихованців та їхніх батьків (законних представників), у педагогічних працівників і керівників освітніх установ потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах власного розвитку. Створення умов для повноцінного особистісного розвитку і самовизначення учнів, вихованців на кожному віковому етапі, а також у своєчасному попередженні можливих порушень у становленні особистості і розвитку інтелекту;- Психологічна профілактика – попередження виникнення явищ дезадаптації учнів, вихованців в освітніх установах, розробка конкретних рекомендацій педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) з надання за допомоги в питаннях виховання, навчання і розвитку;- Психологічна діагностика – поглиблене психолого-педагогічне вивчення учнів, вихованців протягом усього періоду навчання, визначення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її потенційних можливостей у процесі навчання і виховання, у професійному самовизначенні, а також виявлення причин і механізмів порушень у навчанні, розвитку, соціальної адаптації.

– Психологічна корекція – активний вплив на процес формування особистості в дитячому віці і збереження її індивідуальності, здійснюване на основі спільної діяльності педагогів – психологів, дефектологів, логопедів, лікарів, соціальних педагогів та інших фахівців,

– Консультативна діяльність – надання допомоги учням, вихованцям, їх батькам (законним представникам), педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього процесу в питаннях розвитку, виховання і навчання за допомогою психологічного консультування.

   Гімназія для дитини є центром освоєння соціуму. Перший досвід міжособистісних відносин, засвоєння знань, і багато чого іншого – все це отримує дитина в гімназііі. Саме тут необхідно виробити єдину лінію роботи і педагогів, і батьків, і психолога. Тільки при взаємному прийнятті рішень, при єдиних цілях, гімназія може претендувати на звання соціального інституту знань.

    Психолог допомагає дитині засвоїти весь цей досвід через освоєння поведінки, і побудови власної позиції, при якій у дитини виробляється усвідомлене сприйняття світу. Багато хто помилково вважає, що психолог займається лише тестуванням, а уроки психології проходять на рівні факультативних занять і не представляють нічого цінного для знань дитини. Головною позицією психолога є створення для дітей умов життєвих систем і вибір цих систем. У дитини, при злагодженій роботі психолога і педагогічного колективу, формуються умови для створення особистісної позиції. Саме психолог виступає тієюорганізаційною ланкою між дітьми та педагогами, яка необхідна для вирішення інтересів і можливостей учнів.

Психолог має прагнути до реалізації гуманних взаємин в учнівському колективі, до взаємоповаги, порозуміння, розвитку особистості кожного учасника навчально-виховного процесу гімназії.

Хочу також зазначити: психолог працює для людей. Якщо мене чекають, якщо я комусь потрібна, якщо за час роботи я допомогла хоча б кільком учням, то вважаю, що живу недарма. Психологи – не чарівники, не всесильні. Вони люди, такі самі, як і решта на цій планеті. Тому психолог, на жаль, не може вирішити всіх проблем учня або того, хто звернувся по допомогу. І річ не в тому, що бракує знань чи досвіду. Багато чого залежить і від самої людини. Якщо вона готова змінювати щось у собі на краще, якщо докладатиме максимум зусиль для досягнення бажаної мети – тоді й консультація чи психологічна допомога будуть корисними і плідними. Багато чого залежить і від середовища, в якому живе учень. Адже будь-яка психологічна бесіда, тренінг, заняття буде марним, якщо дитина прийде додому, а там усе навпаки.

І все ж: психолог повинен нести добре, мудре, позитивне, сіяти в душах дітей зерна любові та добра.

Новини

Діагностика здобувачів освіти 1-х класів

З 23.09 практичним психологом Озарко О.В. розпочато психологічну діагностику здобувачів освіти 1-х класів ліцею. Мета – вивчення процесу адаптації до освітнього процесу.Діагностичні опитування відбудуться у всіх 1-х класах і триватимуть впродовж вересня-жовтня 2020р.

Адаптація першокласників

З метою психологічного супроводу процесу адаптації ліцеїстів 1 кл. до навчання в нових умовах 22.09 в 1-А та 1-В кл. відбулися заняття з практичним психологом Озарко О.В. Вправи проведені на даних заняттях сприяли позитивному самосприйняттю,підвищенню самооціки дітей,а також 1-класники мали можливість більше дізнатись про уподобання,цінності та інтереси один одного.

Дистанційне навчання — серйозний виклик і величезна відповідальність не тільки для дітей і батьків

Дистанційне навчання — серйозний виклик і величезна відповідальність не тільки для дітей і батьків. Найскладніше лягло на плечі вчителів!
Це відео для Вас, дорогі наші вчителі – підготувала творча майстерня практичних психологів на базі Ліцею 11:
Наталія Багацька – ПМЛ,
Ольга Озарко – Ліцей ім.Р. Шухевича,
Наталія Гринишин – Микитинецький ліцей,
Людмила Лугова – Ліцей 11