Здобувачів освіти


5(9) клас – 5 учнів

6 (10 )клас – 9 учнів

7 (11) клас – 10 учнів